Kalendar obavezne vakcinacije u Srbiji

Vakcina protiv tuberkuloze BCG vakcina, dobija se u porodilištu.

Vakcina protiv žutice, Hepatitisa B dobija se u 3 doze: prva doza u porodilištu, druga doza mesec dana kasnije, a treća doza pet meseci nakon toga.

Vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja dobija se u 3 doze, u prvoj godini života. Sa davanjem vakcine se započinje sa 2 meseca života bebe, pri čemu je razmak između doza po mesec dana. (Kasnije, sledi vakcinacija ovom vakcinom izmedju 18. i 20. mesecai života, pa u šestoj i 14. godini).

Vakcina protiv dečje paralize (polio-mijelitisa) daje se u isto vreme kad i vakcine protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja.

Vakcina proitiv hemofilusa tipa B takođe prati vakcinaciju protiv difterije, velikog kašlja i tetanusa.

Vakcina protiv malih boginja, rubeole i zaušaka daje se izmedju 12. i 15.meseca života, kao i u 6. godini, pred polazak u školu.

Na našem tržištu se mogu naći polivalentne vakcine - a to znači 5 vakcina u jednoj, ili 6 vakcina u jednoj - što omogućava komforniju vakcinaciju dece.

Napomena: Pored ovih obaveznih vakcinacija, ako roditelji to žele, deca se mogu zaštititi i vakcinisati i vakcinom protiv streptokoka pneumonije i protiv varičle (ovčijih boginja).

VRH