Prof. dr Aleksandra Mikov je lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, doktor medicinskih nauka, subspecijalista dečje rehabilitacije i redovan profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
Bila je na različitim edukacijama iz oblasti dečje rehabilitacije kod nas i u inostranstvu. Edukativni seminar “Rano otkrivanje cerebralne paralize primenom Prehtlove metode procene spontane motorike nedonoščadi, novorođenčadi i odojčadi”, Tirenija, Italija, (bazični i napredni kurs). Seminar za lekare o primeni Bobat terapije u dečjoj rehabilitaciji (akreditovani predavači internacionalne Bobat federacije).
Stipendija „Open Society“učešće na na Weil Cornell Internacionalnom seminaru iz medicinske rehabilitacije, Salcburg (Austrija) i stipendija iz medicinske rehabilitacije Koimbra Evropske zajednice Univerziteta, Centar za razvojne poremećaje – Univerzitet Leven (Belgija).
U nastavnom radu sa studentima je od 1995. godine. Sada učestvuje u teoretskoj i praktičnoj nastavi na akademskim, integrisanim, master i doktorskim studijama Medicinskog fakulteta u Novom Sadu (medicina, medicinska rehabilitacija, zdravstvena nega, specijalna edukacija i rehabilitacija), specijalističkim studijama za lekare na specijalizaciji iz fizikalne medicine i rehabilitacije.
Bila je rukovodilac Pokrajinskog naučnoistraživačkog projekta po nazivom „Uticaj medikamentozne terapije i funkcionalne elektroterapije na spastičnost i kvalitet života kod dece obolele od sindroma dečje cerebralne paralize“koji je finansirao Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine (period: 2007-2010). Učestvovala je u još 6 naučnoistraživačkih projekta. Pored magistarske teze i doktorske disertacije autor i koautor je preko 250 publikovanih naučnih radova i 3 udžbenika. Autor je većeg broja brošura namenjenih roditeljima dece sa različitim razvojnim poremećajima.

Zakažite pregled

Brzo i jednostavno zakažite svoj termin.

Kontakt
Aleksandra Mikov