Dr Branislava Bogdanović, 2006. godine diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Od 2007. radi na Institutu za zaštitu zdravlja dece i omladine Vojvodine, prvo kao klinički lekar na Odeljenju neonatologije, a potom na Odeljenju za radiološku dijagnostiku

2010-2015. godine specijalizacija iz radiologije u KCV.

Od 2015. godine radi kao specijalista radiologije na IZZZDIO Vojvodije i kao konsultant u nekoliko privatnih klinika.

Član Srpskog lekarskog društva.

Kontinuirana medicinska edukacija – aktivno i pasivno učešće na skupovima i Kongresima radiologa u zemlji i inostranstvu.

 

CT pregledi:

CT glave

CT vrata

CT grudnog koša

CT abdomena i male karlice

CT ekstremiteta

CT angiografija

 

Magnetna rezinanca:

MR endokranijuma

MR abdomena

MR karlice

MR kičmenog stuba

MR medijastinuma

 

Ultrazvučni pregledi:

UZ pluća i pleure

UZ mozga

UZ abdomena i male karlice

UZ evaluacija crevnog zida

UZ vrata sa štitastom žlezdom

UZ površnih mekih tkiva

UZ LS regije kod beba do 3 meseca starosti

 

Zakažite pregled

Brzo i jednostavno zakažite svoj termin.

Kontakt
Branislava Bogdanović