Dr Danijela Jojkić Pavkov je diplomirala na Medicinskom fakultetu 1991. A od 1993. Godine je u stalnom radnom odnosu na Pedijatrijskoj klinici Instituta za zdravstvenu zaštitu dece I omladine Vojvodine u Novom Sadu. Specijalizaciju iz pedijatrije završila 1997. Godine a subspecijalizaciju iz oblasti adultne gastroenterologije sa hepatologijom 2000. U Novom Sadu od kada radi kao pedijatar gastroenterolog na odelenju za gastroenterohepatologije sa ishronaom  Instituta za zdravstvenu zaštitu dece I omladine Vojvodine u Novom Sadu. Od 2006-2010. Bila je šef endoskopskog kabineta pri odelenju za gastroenterologiju hepatologiju i ishranu, od 2010. Bila je štef je kabineta za poremećaj ishrane a potom i načelnik Odelenja za gastroenterologiju hepatologiju i ishranu na kojoj funkciji je i sada . 2002. Godine odbranila je magistarsku tezu pod nazivom Učestalost recidivirajućeg abdominalnog bola kod predškolske i školske dece a 2011. I doktorsku disertaciju pod nazivom Karakteristike helikobakterpilori infekcije kod dece sa recidivirajućim abdominalnim bolom. Za asistenta pripravnika na katedri za Pedijatriju Medicinskog fakulteta Univerzitata u Novom Sadu izabrana je 2001, za redovnog asistenta 2003. Godine a u zvanje docenta 2012. Godine. Trenutno je u Izboru za zvanje vanrednog profesora na katedru za Pedijatriju Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Učestvovala je u realizaciji nacionalnih I internacionalnih projekata.

Zakažite pregled

Brzo i jednostavno zakažite svoj termin.

Kontakt
Danijela Jojkić Pavkov