Doc. dr Ivana Vorgučin, u svom radu kao pedijatar endokrinolog bavi se procenom rasta i razvoja, lečenjem i praćenjem poremećaja rasta, takođe procenom polnog razvoja, praćenjem poremećaja polnog razvoja, štitaste i nadbubrežne žlezde.
Dijagnostika etiologije gojaznosti, komorbiditeta i praćenje terapije.
Edukacija, praćenje i lečenje dece  i adolescenata sa dijabetesom.
U radu sa decom koja se bave sportom, procena rasta, razvoja i telesne kompozicije uz savetovanje i određivanje prediktivne adultne telesne visine.

Radi u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu od 2004. godine, Šef je Odseka za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma.

Medicinski fakultet u Novom Sadu je završila 2002. godine,  magistarsku tezu pod nazivom “Metabolički sindrom prekomerno uhranjene i gojazne dece i adolescenata ‚‚  odbranila je 2010.godine. Položila je  specijalistički ispit iz pedijatrije sa ocenom odličan, 2010. godine. Odbranila rad i položila ispit iz uže specijalizacije iz endokrinologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2014. godine. Odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom ,,Praćenje vrednosti insulinu sličnog faktora rasta tip 1 u serumu i brzine rasta tokom terapije hormonom rasta kod dece ‚‚ 2015. godine.

Izabrana je u docent za užu naučnu oblast pedijatrija na Katedri za pedijatriju, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Usavršavala se i sarađivala sa drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu:
– Endokrinološki kurs iz pedijatrijske endokrinologije Henning Andersen Educational Programme; Clinical and Experimental basis of Paediatric Endocrinology – Training Programme 2012. godine u Kopenhagenu.
– Еndokrinološki kurs iz dijabetologije II nd ISPAD Postgraduate Course and Meeting ‘’Contemporary diabetes’’2013. godine u Varni.
– Endokrinološki kurs o terapiji insulinskim pumpama Training program – Optimization and Efficient Delivery of SAP Therapy for better Outcomes in Pediatric Patients Pump University CEE, Tolochenaz, Švajcarska u oktobru 2013. godine.
– Pohađala zimsku školu Evropskog udruženja pedijatrjskih endokrinologa u martu 2015. godine, 20 th ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology) Winter School postgraduate course in Paediatric Endocrinology, Ohrid, Makedonija.
– Endokrinološki kurs o terapiji insulinskim pumpama Training programme – Insulin Pump School CEE, Beograd, u oktobru 2015. godine.
– Klinički boravak na Univerzitetskoj Klinici u Nemačkoj, Ulm, mart-jun 2017 godine, stipendista ESPE (Evropsko udruženje pedijatara endokrinologa).
– Endokrinološki kurs o terapiji insulinskim pumpama; The Paediatric Optimise Level Education Programme. Treating Type 1 Diabetes in Children, Hannover, Childrens Hospital, Auf Der Bulit, Mart 2019. godine u Nemačkoj.
– Endokrinološki kurs; 1 st Balcan School of Clinical Paediatric Endocrinology 2019.
– Endokrinološki kurs o insulinskim pumpama; Sensor Augmented Pump Therapy in T1DM 2020.
– Endokrinološki kurs; ESPE – European Society for Paediatric Endocrinology Clinical Fellowship Spring Initiative 2021.
– Endokrinološki kurs o gojaznosti; Obesity Clinics Academy 2021.
– Endokrinološki kurs o gojaznosti; Liverpool Childhood Obesity Conference 2021.
– Endokrinološki kurs VIth ISPAD/VAPES Postgraduate Course and Meeting ,, Diabetes and Rare Disease,,

Autor i koautor više publikacija u domaćim i međunarodnim časopisima.

Zakažite pregled

Brzo i jednostavno zakažite svoj termin.

Kontakt
Ivana Vorgučin