Dr med. Maja Samardžić Lukić rođena je 1981.godine u Zrenjaninu. Osnovne, specijalističke i supspecijalističke studije završila je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Radno iskustvo je sticala radeći u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, a obogaćivala ga stručnim usavršavanjima na brojnim seminarima u zemlji i inostranstvu. Tokom svog obrazovnog i profesionalnog razvoja učestvovala je u pisanju nekoliko naučnih i stručnih radova, te bila aktivni član učesnik kontinuirane medicinske edukacije.  Asistent je na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.  Član je Udruženja nefrologa Srbije i Evropskog udruženja pedijatrijske nefrologije.

 

Zakažite pregled

Brzo i jednostavno zakažite svoj termin.

Kontakt
Maja Samardžić Lukić