Dr Marko Nikolić, rođen 30.05.1969. godine, je istaknuti pedijatar čije se stručno usmerenje fokusira na ultrazvučnu dijagnostiku mozga kod novorođenčadi.
Nakon uspešno završenog Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, gde je postigao prosečnu ocenu 9,26, dr Nikolić je nastavio svoje obrazovanje i specijalizaciju iz pedijatrije na Institutu za decu i omladinu u istom gradu. Specijalistički ispit iz pedijatrije položio je 2001. godine, stekavši zvanje subspecijalista neonatologa.
Sa izuzetnim profesionalnim angažmanom, dr Nikolić je dugi niz godina posvetio radu na odeljenju Intenzivne nege i terapije na Institutu za decu i omladinu u Novom Sadu. U želji da se još više posveti pacijentima i pruži im individualizovanu negu, 2002. godine je otvorio sopstvenu pedijatrijsku ordinaciju. Njegova ordinacija uspešno funkcioniše već više od decenije, pružajući vrhunsku medicinsku negu i podršku deci i njihovim porodicama.
Dr Nikolić se posebno ističe u oblasti ultrazvučne dijagnostike mozga kod novorođenčadi. Njegovo stručno znanje i iskustvo omogućavaju mu preciznu i pouzdanu identifikaciju i evaluaciju različitih neuroloških stanja kod beba. Njegova posvećenost ovoj oblasti omogućava optimalnu negu i pravovremeno prepoznavanje potencijalnih problema, što doprinosi boljem zdravstvenom ishodu novorođenčadi.
Dr Marko Nikolić se ističe kao cenjeni pedijatar i stručnjak u ultrazvučnoj dijagnostici mozga kod novorođenčadi. Njegov doprinos medicini, predanost pacijentima i visok nivo stručnosti čine ga važnim akterom u oblasti pedijatrije.

Zakažite pregled

Brzo i jednostavno zakažite svoj termin.

Kontakt
Marko Nikolić