Dr sci. med. Nenad Barišić rođen je 1976. godine u Novom Sadu. Osnovne studije medicine završio je 2003. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Specijalistički ispit iz pedijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu položio 2011. godine, a 2013. godine odbranio doktorsku disertaciju na istom fakultetu. Užu specijalizaciju iz kardiologije završio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Iskustvo iz pedijatrije i dečje kardiologije stiče radeći na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine na Odeljenju intenzivne nege i terapije, potom na mestu šefa Odseka kardiologije. Predavač je na Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Autor je i koautor preko 50 radova, većinom objavljenih u međunarodnim stručnim časopisima. Stručno se usavršavao u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu, Univerzitetskoj dečjoj klinici u Gracu i u Salzburgu iz oblasti pedijatrijske kardiologije.

Zakažite pregled

Brzo i jednostavno zakažite svoj termin.

Kontakt
Nenad Barišić