Dr Svetlana Čegar, rođena u Novom Sadu. Detinjstvo  provela u Titelu, gde je završila osnovnu školu. Srednju medicinsku školu „7.april“ je završila 1988. godine. u Novom Sadu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1995. godine. Zaposlila se u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine 1997. godine. Specijalistički ispit iz pedijatrije položila je 2000. godine. Subspecijalistički ispit iz pulmologije položila je 2006. godine. Radila je kao lekar u službi za plućne bolesti, šef Kabineta za respiratornu patofiziologiju i kao načelnik Odeljenja za hronične plućne bolesti u IZZDIO Vojvodine. Od 2017. godine radi u Domu zdravlja Novi Sad u Službi za zdravstvenu zaštitu dece.

Zakažite pregled

Brzo i jednostavno zakažite svoj termin.

Kontakt
Svetlana Čegar