Dr Tanja Todić je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2001. Završila specijalizaciju iz otorinolaringologije 2008.

Od 2004.-2014. zapislena u Opštoj bolnici u Sr.Mitrovici na odeljenju za ORL i MF hirurgiju gde se bavi konzervativnim i operativnim lečenjem u ORL regiji.

Od 2014.-2022. zaposlena u Domu zdravlja Novi Sad.

Od juna do novembra 2022. zaposlena u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u Novom Sadu.

Od novembra 2022. ponovo radi u Domu zdravlja Novi Sad.

Aktivni član programa kontinuirane medicinske edukacije.

Zakažite pregled

Brzo i jednostavno zakažite svoj termin.

Kontakt
Tanja Todić