Alergologija i imunologija

U oblasti alergologije i imunologije, poliklinika “Dr Nikolić” pruža usluge i alergološka testiranja kod dece.
Kožna testiranja su jedna od najčešće primenjivanih metoda za dijagnostiku alergijskih reakcija. To uključuje primenu malih količina alergena na kožu, obično na podlaktici, i praćenje reakcija kože. Alergeni se mogu testirati pojedinačno ili kao panel koji obuhvata više alergena. Rezultati kožnih testova pomažu u identifikaciji alergena na koje je dete preosetljivo.
Važno je da alergološka testiranja kod dece vrši kvalifikovano medicinsko osoblje u saradnji sa alergologom. Rezultati testiranja pomažu u postavljanju dijagnoze alergija i određivanju pristupa u lečenju i upravljanju alergijskim reakcijama kod dece.

Imunologija

Imunološki pregledi: Imunološki pregledi obuhvataju procenu imunološkog statusa deteta kako bi se utvrdile moguće poremećaje ili disfunkcije imunološkog sistema. To može uključivati analizu nivoa imunoglobulina, broja i funkcije belih krvnih zrnaca, kao i drugih imunoloških markera.
Dijagnostika imunoloških poremećaja: Imunološki poremećaji mogu se javiti kod dece i uključivati različite bolesti kao što su primarni imunodeficijencijski poremećaji (genetski uslovljene bolesti imunološkog sistema), autoimune bolesti (gde imunološki sistem napada sopstvene ćelije i tkiva) ili alergijske bolesti (preosetljivost na određene supstance). Dijagnostika imunoloških poremećaja obuhvata različite testove i analize kako bi se utvrdila priroda i uzrok problema.

Važno je da imunološke preglede i dijagnostiku kod dece sprovodi kvalifikovano medicinsko osoblje u saradnji sa imunologom. Na taj način se može postaviti ispravna dijagnoza, odabrati odgovarajući tretman i pružiti adekvatna podrška za očuvanje imunološkog zdravlja deteta.

Tok lečenja bolesnog deteta se obično sastoji iz tri faze:

Pregled & dijagnoza

Terapija & tretman

Kontrola i izlečenje

Zakažite pregled

Brzo i jednostavno zakažite svoj termin.

Kontakt
Alergologija i imunologija