Endokrinologija

U poliklinici “Dr Nikolić” se pružaju usluge iz oblasti endokrinologije. Evo nekih pregleda, terapija i praćenja koja se odnose na endokrinologiju kod dece:
1. Pregledi endokrinologa: Endokrinolog će vršiti pregled dece sa ciljem procene i dijagnostike endokrinih poremećaja. To može uključivati razgovor o simptomima, analizu medicinske istorije, fizički pregled i laboratorijske testove.
2. Terapija endokrinih poremećaja: Endokrinolog će preporučiti odgovarajuću terapiju za decu sa endokrinim poremećajima. To može uključivati lekove, hormonsku supstituciju ili druge terapijske pristupe kako bi se regulisala funkcija endokrinog sistema.

Dijabetes

3. Praćenje dece sa dijabetesom: Endokrinolozi pružaju posebnu pažnju deci sa dijabetesom. Oni će pružiti edukaciju i savete o upravljanju dijabetesom, praćenju nivoa glukoze u krvi, pravilnoj ishrani, primeni insulina ili drugim antidiabeticima, kao i upravljanju eventualnim komplikacijama.
4. Procena rasta kod dece: Endokrinolozi prate rast i razvoj dece kako bi otkrili eventualne probleme u rastu. Ovo uključuje procenu rasta u odnosu na starosne norme, upotrebu posebnih grafikona rasta i, ako je potrebno, dalje dijagnostičke testove radi utvrđivanja uzroka eventualnog poremećaja rasta. InBody vaga je uređaj koji se koristi za procenu sastava tela, uključujući procenu indeksa masnoće, kod dece i odraslih. Ova vaga koristi bioelektričnu impedancu analizu (BIA) kako bi dobila informacije o masnoj masi, mišićnoj masi i ostalim komponentama tela.

Važno je da se deca redovno pregledaju kod endokrinologa kako bi se otkrili i tretirali potencijalni endokrini poremećaji. Endokrinolog će pružiti adekvatnu terapiju, edukaciju i praćenje kako bi se osiguralo optimalno zdravlje i razvoj dece u vezi sa endokrinim funkcijama.

Pregledi kod endokrinologa

Fizički pregled i laboratorijske analize.

Terapija endokrinih poremećaja

Određene trapije lekovima radi održavanja normalne funkcije endokrinog sistema.

Praćenje dece sa dijabetesom

Kada dete pokaže simptome dijabetesa endokrinolog će obaviti niz testova kako bi potvrdio dijagnozu.

Procena rasta kod dece

Endokrinolozi prate rast i razvoj dece kako bi otkrili eventualne probleme u rastu.

Zakažite pregled

Brzo i jednostavno zakažite svoj termin.

Kontakt
Endokrinologija