Intervenciona medicina

U ordinaciji se vrše ambulantne, dijagnostičke i terapijske intervencije i postupci potrebni u okviru terapije i tretmana neophodnih za izlečenje, uz korišćenje najnovijih materijala, tehnoloških rešenja i savremene opreme.
Naše medicinsko osoblje čine priznati stručnjaci za svoje oblasti rada, sa višegodišnjim uspešnim iskustvom i maksimalnom profesionalnošću.
Osoblje je u potpunosti posvećeno svojim malim pacijentima, pružajući im na pravi način pažnju i negu koja im je potrebna.

Intervencija

Pacijenti mogu dobiti medicinske usluge i tretmane bez potrebe za hospitalizacijom. Ovo je često pogodno za pacijente sa manje ozbiljnim stanjima ili za one koji zahtevaju redovne terapije.Moderna dijagnostička oprema omogućava preciznu identifikaciju problema. To može uključivati upotrebu rendgenskih snimaka, ultrazvuka, laboratorijskih testova..Terapijske intervencije se odnose na različite medicinske postupke koji se primenjuju za lečenje bolesti ili ublažavanje simptoma. Ovo može uključivati primenu lekova, fizikalnu terapiju..

Upotreba najnovije medicinske opreme i tehnologije omogućava preciznost, sigurnost i brzinu u intervencijama i dijagnozama.Ovako opremljene ordinacije angažuju multidisciplinarni tim medicinskih stručnjaka koji rade zajedno kako bi osigurali sveobuhvatnu i koordinisanu brigu za pacijente.

Vakcinacija

Infuzije

Intramuskularne injekcije

Intravenske injekcije

Parenteralna terapija

Inhalacije, drenaža i aspiracija sekreta

Hirurške intervencije

Previjanje

Zakažite pregled

Brzo i jednostavno zakažite svoj termin.

Kontakt
Intervenciona medicina