Neurologija

Neurologija se bavi dijagnozom, lečenjem i praćenjem poremećaja nervnog sistema. U poliklinici “Dr Nikolić” se sprovode pregledi i EEG dijagnostika kod dece u okviru neurologije.
Pregledi neurologa kod dece obuhvataju pažljivu analizu medicinske anamneze, fizički pregled, neurološki pregled i, po potrebi, dodatne dijagnostičke procedure. Neurološki pregled uključuje procenu različitih aspekata nervnog sistema, uključujući motoričke funkcije, senzorne sposobnosti, reflekse, koordinaciju i druge specifične elemente vezane za razvoj dece.

EEG

Jedna od važnih dijagnostičkih procedura koja se sprovodi u neurologiji kod dece je elektroencefalografija (EEG). EEG je neinvazivna tehnika koja snima električnu aktivnost mozga putem elektroda postavljenih na skalpu. Ova dijagnostička metoda omogućava lekarima da procene električnu aktivnost mozga, identifikuju abnormalnosti u aktivnosti mozga i pomognu u postavljanju dijagnoze različitih neuroloških poremećaja kod dece.
Kada se kod deteta posumnja na neurološki problem, pregledi i EEG dijagnostika kod neurologa mogu biti od velike pomoći u identifikaciji i razumevanju problema. Na osnovu rezultata pregleda i dijagnostičkih procedura, neurolog će postaviti dijagnozu i predložiti odgovarajući plan lečenja ili dalje praćenje.

Važno je da roditelji pravovremeno potraže stručnu medicinsku pomoć ako primete bilo kakve znakove ili simptome koji ukazuju na moguće neurološke probleme kod svoje dece. Neurološki pregledi i EEG dijagnostika kod dece mogu pomoći u otkrivanju, praćenju i lečenju različitih neuroloških stanja kako bi se obezbedio optimalan razvoj i dobro zdravlje deteta.

Tok lečenja bolesnog deteta se obično sastoji iz tri faze:

Pregled & dijagnoza

Pregled zasnovan na fokusu na neurološke znakove kao što su refleksi, motorička funkcija, ravnoteža, koordinacija i slično.

Terapija & tretman

Uspostavljanje terapije, prepisivanje i konzumacija medikamenata ili primena neophodnih tretmana.

Kontrola i izlečenje

Kontrolni pregledi omogućavaju neurologu da prilagodi terapiju prema potrebi i da identifikuje bilo kakve promene ili komplikacije.

Zakažite pregled

Brzo i jednostavno zakažite svoj termin.

Kontakt
Neurologija