Pedijatrija

Pedijatrija je medicinska specijalnost koja se fokusira na zdravlje i dobrobit dece od rođenja do kraja adolescencije. Njen cilj je dijagnostika, prevencija, lečenje i praćenje pedijatrijskih bolesti i stanja. Poliklinika “Dr. Nikolić” pruža specijalističke i subspecijalističke usluge u oblasti dijagnostike, prevencije, lečenja, medicinske rehabilitacije i praćenja pedijatrijskih pacijenata. Ove usluge se pružaju putem ambulantne zdravstvene zaštite ili kroz dnevnu bolnicu.

Poliklinika “Dr Nikolić” je prisutna na tržištu već dugi niz godina i uživa veliko poverenje velikog broja pacijenata. Njihova reputacija je rezultat visokog kvaliteta usluga koje pružaju, posvećenosti pacijentima i stručnosti njihovog medicinskog osoblja.

Opšta pedijatrija

Opšta pedijatrija obuhvata sistematske preglede novorođenčadi i dojenčadi, kao i dijagnostiku i lečenje bolesne dece. Ovi pregledi su važni za praćenje razvoja deteta, pravilnu ishranu, higijensku negu i vakcinaciju u skladu sa preporučenim kalendarom imunizacije. Takođe, pedijatar će vam pružiti informacije o trenutno prisutnim infektivnim bolestima i kako postupiti ako se dete razboli.

U okviru subspecijalističkih oblasti pedijatrije, poliklinika “Dr. Nikolić” pruža usluge u pedijatrijskoj endokrinologiji i dijabetesu, pedijatrijskoj pulmologiji i alergologiji, pedijatrijskoj kardiologiji, pedijatrijskoj neurologiji i neurorazvoju, kao i dečjoj psihologiji. Ove specijalnosti se bave dijagnozom i lečenjem specifičnih pedijatrijskih stanja u tim oblastima.

Prevencija igra ključnu ulogu u pedijatriji, jer pravilna briga o zdravlju u detinjstvu može postaviti temelje za bolje zdravlje u kasnijem životu i smanjiti rizik od bolesti u odraslom dobu. Redovni pregledi kod pedijatra pružaju priliku za praćenje razvoja deteta, edukaciju roditelja o ispravnoj ishrani, higijeni i vakcinaciji, kao i savete o merama prevencije i postupanju u slučaju bolesti.

Delatnosti

Pregled dece

Savremena terapija

Savetovalište za bebe, praćenje rasta i razvoja dece

Ultrazvuk kukova

Vakcinacija

Infuzije i parenteralna terapija

Inhalacije

Preventivni pregledi

Kućne posete

Pregledi stručnih saradnika

Neurologija

Kardiologija

Pulmologija

Imunologija

Alergologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Nefrologija

ORL

Dečija hirurgija

Dermatologija

Fizijatrija

Dečija psihologija

Praćenje dece sa dijabetesom

Procena rasta

Poremećaji ishrane

Tok lečenja bolesnog deteta se obično sastoji iz tri faze:

Pregled & dijagnoza

Pregled kod pedijatra, uz laboratorijsku, ultrazvuk ili EEG dijagnostiku, po potrebi. Postavljanje dijagnoze.

Terapija & tretman

Uspostavljanje terapije, prepisivanje i konzumacija medikamenata ili primena neophodnih tretmana.

Kontrola i izlečenje

Kontrolni pregled pedijatra, dijagnostički rezultati po potrebi kao potvrda, praćenje do potpunog oporavka.

Zakažite pregled

Brzo i jednostavno zakažite svoj termin.

Kontakt
Pedijatrija