Prof. dr Jovan Lovrenski rođen je 1977. godine. Nakon završene osnovne škole i gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu, 1996. godine upisuje Medicinski fakultet, koji završava 2002. godine i dobija nagradu kao najbolji student generacije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Od 2003. godine radi na Odeljenju za radiologiju Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu, gde je trenutno načelnik Službe za dijagnostiku i zajedničke medicinske poslove. Specijalizaciju iz radiologije završava 2008. godine. Od 2021. godine je redovni profesor na Katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Usavršavao se u najboljim evropskim i svetskim dečjim bolnicama. Magistarski rad odbranio je 2006. godine. Doktorirao je 2010. godine na temu ultrazvuka pluća kod dece, kao jedan od pionira primene ove metode u svetu. Autor je brojnih radova u najeminentnijim časopisima, kao i recenzent. Bio je predavač po pozivu na velikom broju domaćih i međunarodnih kongresa. Mentor je studenata na diplomskim i doktorskim studijama, i lakalni je koordinator CEEPUS-a. Na Medicinskom fakultetu organizovao je nekoliko kurseva iz ultrazvuka pluća i primene ultrazvuka uopšte u pedijatrijskoj radiologiji. Bio je predsednik Evropskog kongresa dečje radiologije – ESPR 2023(Beograd). Bio je gostujući profesor u Buenos Ajresu i Montevidez. Godine 2021. Bio je među 2% najcitiranijih naučnika u svetu prema listi Univerziteta Stenford. Član je borda Evropskog udruženja za pedijatrijsku radiologiju(ESPR), zamenik predsednika Kardiotorakalne radne grupe ESPR-a, predsednik Regionalne asocijacije pedijatrijske radiologije (REPERA) i potpresednik Azijsko-Evropskog udruženja za istraživanja pedijatrijskog i neonatalnog urgentnog ultrazvuka(AERS-PaNCU). Oženjen je i ima dve ćerke.

Zakažite pregled

Brzo i jednostavno zakažite svoj termin.

Kontakt
Jovan Lovrenski